Učinkovita raba energije in energetsko svetovanje

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

Ste si za cilj postavili znižanje stroškov rabe energije v vašem objektu, vendar vam razpoložljiva finančna sredstva tega ne dopuščajo in ne veste kje začeti?

Tudi vaš objekt lahko postane energetsko učinkovit in okolju prijazen. Prav zato smo v podjetju JB energija d. o. o., razvili celo paleto poslovnih modelov in storitev, ki vam omogočajo izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, tudi če sami ne razpolagate z zadostnimi sredstvi za izvedbo energetske sanacije lastnega objekta.

Učinkovita raba energije

Izvajamo:

 • Energetske preglede,
 • Predinvesticijski inženiring,
 • Projektno dokumentacijo,
 • Energetski management,
 • Energetsko pogodbeništvo,
 • Preglede učinkovite rabe energije v javnem sektorju, storitvenem sektorju in industriji,
 • Uporaba obnovljivih virov energije v stanovanjskih hišah (net – metering,…),
 • Izdelava energetskih izkaznic.

Energetsko pogodbeništvo; tu gre za sklop storitev z namenom znižanja rabe energije in vode in zniževanja stroškov za oskrbo z energijo in vodo, ki obsegajo: pregled stanja energetskih naprav, analizo rabe energije in stroškov, pripravo tehničnih rešitev za izboljšanje stanja, izračun možnih prihrankov in s tem tudi izvedljivosti (ekonomiko) projekta, projektiranje in načrtovanje ukrepov (od investicij, ki so za to potrebne do »mehkih« ukrepov), izvedbo ukrepov, izvajanje obratovanja v pogodbeni dobi, izvajanje energetskega knjigovodstva, ukrepanje in zagotavljanje učinkov dogovorjenih s pogodbo in najpomembnejše zagotavljanje finančnih virov za izvedbo vseh storitev.

Gre za storitev, ki lastnikom in uporabnikom objektov omogoča izvedbo posodobitev objektov ali zastarelih energetskih sistemov na način, da naložbo v ukrep za zmanjšanje rabe energije in stroškov prevzame pogodbeni partner, strokovnjak za energetsko pogodbeništvo, ki si v pogodbenem obdobju naložbo izplačuje iz ustvarjenih prihrankov.

Graf

Energetsko pogodbeništvo ne pomeni le dobavo opreme ali dobavo energentov, temveč celovito sistemsko storitev, ki vključuje:

 • analizo problematike in zasnovo rešitve,
 • financiranje investicije v sanacijo oziroma optimizacijo,
 • načrtovanje in vgradnjo novih naprav,
 • vodenje projekta,
 • upravljanje in nadzor obratovanja,
 • servisiranje,
 • vzdrževanje.

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Spremljajte nas

Kontaktni obrazec

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Učinkovita raba energije in energetsko svetovanje - JB Energija
JB Logo