Samooskrba

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

Enkratna priložnost , da si zagotovite skoraj brezplačno električno energijo in hkrati prispevate k čistejšem okolju. Brez strahu, da izgubite pokojnino, da postanejo dodatni prihodki breme plačam ali da morate odpreti podjetje (razen za poslovne odjemalce). Vse to in še več vam omogoča JB ENERGIJA z večletnimi izkušnjami z obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energije.

Princip Net Meteringa

Gre za sistem samooskrbe gospodinjstev (lahko tudi podjetij) z električno energijo. V praksi net-metering deluje na osnovi števca električne energije, ki beleži prejem in oddajo. Objekt, na katerem je sončna elektrarna, je čez dan proizvajalec električne energije, ponoči pa troši električno energijo iz omrežja. Tako se razbremenjuje električno omrežje, saj se električna energija porablja na mestu nastanka oz. v neposredni bližini. Količina električne energije poizvedene v sončnih elektrarnah je v poletnih mesecih večja kot pozimi, zato obračunsko obdobje zajema celotno koledarsko leto. Na ta način je tudi zagotovljeno, da bodo na objektih postavljene sončne elektrarne, katerih zmogljivost bo optimizirana glede na porabo objekta.

Net-metering je oblika zagotavljanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, ne da bi za to obremenjevali proračun oz. kateri koli drugi javni finančni vir. Prav tako omogoča fizičnim osebam postavitev sončne elektrarne na lastni hiši, ne da bi bili siljeni ustanavljati d.o.o. ali registrirati status samostojnega podjetnika. Investicija v postavitev sončne elektrarne se tako povrne s prihrankom pri plačilu porabljene električne energije gospodinjstva. Proizvedeni neto viški električne energije v obračunskem obdobju se neodplačno oddajo v distribucijsko omrežje. Zato se investitor odloči za velikost elektrarne, ki je primerna porabi njegovega objekta (gospodinjstva). S tem odpadejo dodatne aktivnosti, ki nastanejo s finančnimi transakcijami - obračunavanje in plačevanje DDV-ja, ki si ga fizične osebe tako ali tako ne morejo poračunati, vplivanje na socialni status gospodinjstva (izračun skupnih prejemkov gospodinjstva) oz. vplivanje na višino plačevanja vrtca, prejemanja štipendij itd. Ne nazadnje tudi na morebitne odvzeme pokojnin imetnikom sončnih elektraren, kot se dogaja sedaj v trenutno veljavni podporni shemi proizvajalcev električne energije iz sončnih elektrarn.

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Spremljajte nas

Kontaktni obrazec

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Samooskrba - JB Energija
JB Logo