Pregled in meritve električnih inštalacij

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ JAKEGA TOKA

Opravljamo strokovne preglede, preizkus delovanja zaščitnih naprav ter meritve električnih inštalacij.

Izvajamo:

 • posnetek stanja električnih inštalacij in električne opreme,
 • pregled in meritve električnih inštalacij,
 • pregled in meritev razdelilnikov,
 • kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na gradbiščih,
 • kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na zahtevnih objektih (elektroenergetski objekti, eksplozijsko ogroženi prostori, …),
 • kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov,
 • merjenje električne upornosti tal in sten neprevodnih prostorov,
 • merjenje električne upornosti polprevodnih tal,
 • meritev osvetljenosti prostorov,
 • meritev kakovosti napetosti,
 • izdelava merilnih protokolov in izjav,
 • izdelava enopolnih shem razdelilnikov,
 • označitev razdelilnikov,
 • tehnična dokumentacija PID.

Če so pri pregledu, meritvah in preizkusih ugotovljene nepravilnosti izvedemo poročilo o stanju in priporočilo za odpravo pomanjkljivosti. Po želji vam pomanjkljivosti tudi odpravimo.

MERITVE STRELOVODNIH IN OZEMLJITVENIH NAPRAV

Opravljamo strokovne preglede, preizkuse in meritve strelovodnih naprav in ozemljil.

Izvajamo:

 • prve in periodične meritve strelovodov in ozemljil,
 • pregled in meritev strelovodnih napeljav in ozemljitev objektov v zaščitnem nivoju 1 in 2, zaščite pred delovanjem strele,
 • meritve upornosti vseh delov strelovoda in odkrivanje morebitnih napak ali poškodb,
 • meritve ozemljitev transformatorskih postaj,
 • meritve specifične upornosti zemlje,
 • meritev napetosti dotika in koraka,
 • vizualni in funkcionalni pregled strelovoda ter ovrednotenje skladnosti s predpisi,
 • izdelava uradnega merilnega poročila.

Če so pri pregledu, meritvah in preizkusih ugotovljene nepravilnosti izvedemo poročilo o stanju in priporočilo za odpravo pomanjkljivosti. Po želji vam pomanjkljivosti tudi odpravimo.

MERITVE STROJEV IN NAPRAV

Opravljamo strokovne preglede, preizkuse delovanja strojev, postrojev, naprav in ročnega orodja.

Izvajamo:

 • merjenje izolacijske upornosti strojev, opreme in naprav,
 • meritve uhajavih tokov strojev, opreme in naprav,
 • meritev in kontrola izenačenja potenciala ter neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
 • merjenje upornosti okvarne zanke,
 • preverjanje delovanja zaščite pred neposrednim dotikom – samodejni odklop,
 • preverjanje delovanja zaščite pred posrednim dotikom z avtomatičnim odklopom napajanja,
 • preizkus dielektrične trdnosti.

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Spremljajte nas

Kontaktni obrazec

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Pregled in meritve električnih inštalacij - JB Energija
JB Logo