Zakaj izbrati podjetje JB energija d. o. o.?

JB energija d.o.o je podjetje izkušenih in strokovno podkovanih ljudi na področju energetike, ki z znanjem in z izkušnjami v tujini prinašajo inovativne pristope in najboljšo izrabo energije. V ekipi so strokovno usposobljeni ljudje s pridobljenimi univerzitetnimi izobrazbami ter strokovnimi kompetencami kot so:

  • Odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik del elektro stroke,
  • NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
  • Varnost in zdravje pri delu (VZD) ter požarna varnost,
  • Certifikat EUREM,
  • Licenca za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Naše poslanstvo je postati prepoznavno mednarodno podjetje z odgovornim odnosom do okolja in družbe, kar bomo dosegli s:

  • celostnimi rešitvami v svetovnem kakovostnem vrhu in stalnim uvajanjem novih tehnologij – s svojim znanjem ter z razpredeno mrežo partnerjev in dobaviteljev to lahko dosežemo,
  • usmerjenostjo k uporabniku – verjamemo, da lahko z našimi rešitvami kvalitetnejše, uspešnejše in lažje opravijo svoje delo. Klasičen odnos naročnik – izvajalec spreminjamo v partnerskega,
  • skrbjo za sodelavce – vemo, da so sodelavci s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in delavnostjo temelj uspešnega podjetja,
  • odgovornim odnosom do okolja in družbe – naši nasledniki z vso pravico zahtevajo kvaliteten življenjski prostor,
  • povečevanjem dobička vlagateljem – s strokovnim, dobro organiziranim, smotrnim in visoko kvalitetnim delom in vodenjem postajamo na trgu nepogrešljivi.

IZS Eurem