Učinkovita poraba energije i energetsko savjetovanje

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

Cilj vam je sniziti troškove porabe energije u vašem objektu, ali vam raspoloživa financijska sredstva to ne dopuštaju i ne znate otkud krenuti?

Sigurni smo da i u takvoj situaciji vaš objekt može postati energetski učinkovit i prijateljski prema okolišu! Upravo iz tog razloga smo u poduzeću JB energija d. o. o. razvili cijelu paletu modela poslovanja i usluga, koji vam omogućuju primjenu mjera učinkovite porabe energije i za slučaj da u startu ne raspolažete dovoljnim sredstvima za izvjedbu energetske sanacije vlastitog objekta.

Učinkovita raba energije

Pružamo sljedeće usluge:

 • Izvedba energetskih pregleda,
 • Predinvesticijski inženjering,
 • Projektna dokumentacija,
 • Energetski menadžment,
 • Energetsko ugovaranje,
 • Preglede učinkovite porabe energije u javnom sektoru, sektoru uslužnih djelatnosti te u industriji,
 • Prilagodbu upotrebe obnovljivih izvora energije u stambenim kućama (“net metering” …),
 • Izdradu potvrda o energetskoj učinkovitosti.

Energetsko ugovaranje čini skup usluga s namjenom smanjenja porabe energije i vode, te sniženja troškova opsrkbe energijom i vodom. Te usluge uključuju: pregled stanja energetskih uređaja, analizu troškova i porabe energije, pripremu tehničkih rješenja za poboljšanje stanja, izračun moguće uštede, te također izvodljivost (ekonomiku) projekta, projektiranje i planiranje mjera (od investicija koje su potrebne do “mekih” mjera), primjenu mjera, operativnu provedbu tijekom trajanja ugovora, provedbu energetskoga knjigovodstva, primjenu mjera i osiguravanje ugovorenoga učinka te, kao najvažnije, osiguravanje financijskih izvora za provedbu svih usluga.

Energetsko ugovaranje je usluga koja vlasnicima i korisnicima objekta omogućuje provedbu osuvremenjenja objekata ili zastarelih energetskih sustava na takav način da ulaganje (u mjeru za smanjenje porabe energije i troškova) preuzme ugovorni partner (strukovnjak za energetsko ugovaranje), koji si tijekom trajanja ugovora investiciju otplaćuje iz generirane uštede.

Graf

Energetsko ugovaranje nije samo nabava opreme ili energenata već sveobuhvatna sistemska usluga, koja uključuje:

 • analizu problematike i dizajn rješenja,
 • financiranje investicije u sanaciju odnosno optimizaciju,
 • planiranje i ugradnju novih uređaja,
 • vođenje projekta,
 • operativno upravljanje i nadzor,
 • servisiranje,
 • održavanje.

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Društveno umrežavanje

Obrazac za kontakt

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Učinkovita raba energije in energetsko svetovanje
JB Logo