Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

MJERENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE STRUJE

Izvodimo stručne preglede, provjeru rada sustava zaštite, te mjerenje i ispitivanje električnih instalacija.

Pružamo sljedeće usluge:

 • snimanje stanja električnih instalacija i električne opreme,
 • mjerenje i ispitivanje električnih instalacija,
 • mjerenje i ispitivanje razdjelnika,
 • kontroliranje, mjerenje i ispitivanje električnih instalacija na gradilištima,
 • kontroliranje, mjerenje i ispitivanje električnih instalacija na zahtjevnim objektima (elektroenergetski objekti, područja izložena opasnosti od ekspolozije, …),
 • kontroliranje i mjerenje odvodnika prenapona,
 • mjerenje električnoga otpora tla i zidova izolacijskih (neprovodnih) prostorija,
 • mjerenje jačine osvjetljenja prostorija,
 • mjerenje kvalitete napona,
 • izradu mjernih protokola i deklaracija,
 • izradu jednopolnih shema razdjelnika,
 • označivanje razdjelnika,
 • tehničku dokumentaciju (preduvjet za uporabnu dozvolu).

Ako se pri mjerenju i ispitivanju identificiraju pogreške, izradićemo izvješće o stanju i preporuke za otklanjanje pogrešaka. Po Vašoj želji, identificirane pogreške ćemo također otkloniti.

MJERENJE GROMOBRANSKIH SUSTAVA I UZEMLJENJA

Izvodimo stručne preglede, mjerenja i ispitivanja gromobranskih sustava i uzemljenja.

Vršimo:

 • inicijalna i periodična mjerenja gromobrana i uzemljenja,
 • pregled i mjerenje gromobranskih sustava i uzemljenja objekata 1. i 2. razine zaštite od munje
 • mjerenje otpora svih dijelova gromobrana i identificiranje potencijalnih pogrešaka i oštećenja,
 • mjerenje uzemljenja transformatorskih stanica,
 • mjerenje specifičnoga otpora zemlje,
 • mjerenje napona dodira i koraka,
 • vizualni i funkcionalni pregled gromobrana te ocjenjivanje sukladnosti s propisima,
 • izdelava uradnega merilnega poročila.

Ako se pri pregledu, mjerenju i ispitivanju identificiraju pogreške, izradićemo izvješće o stanju i preporuke za otklanjanje pogrešaka. Po Vašoj želji, identificirane pogreške ćemo također otkloniti.

MERJENJE STROJEVA I UREĐAJA

Izvodimo stručne preglede, ispitivanja rada strojeva, postrojenja, uređaja i ručnih alata.

Vršimo:

 • mjerenje izolacijskoga otpora strojeva, opreme i uređaja,
 • mjerenje propusnih tokova strojeva, opreme i uređaja,
 • mjerenje i kontroliranje izjednačenja potencijala i kontinuiteta zaštitnoga vodiča,
 • mjerenje otpora kratkospojne petlje,
 • ispitivanja rada zaštite od neposrednoga dodira – automatsko isključenje,
 • ispitivanja rada zaštite od posrednoga dodira s automatskim isključenjem napajanja,
 • testiranje dielektrične čvrstote.

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Društveno umrežavanje

Obrazac za kontakt

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Pregled in meritve električnih inštalacij
JB Logo