Hidroelektrarne

Hidroelektrarna je elektrarna, ki izrablja moč vodnega padca za pridobivanje električne energije. Razpoložljiva moč je odvisna od vodnega padca in pretoka vode. Proizvedena električna energija se pošilja v električno omrežje in nato jo uporabljajo porabniki energije.

Obrati hidroelektrarn se pogosto nahajajo na rekah, kanalih ali potokih. Mnogo obratov hidroelektrarn uporablja naravni padec reke, kot so slapovi ali brzice. Velikokrat je za bolj zanesljive oskrbe z vodo, potrebno zgraditi jezove. Jezovi so zgrajeni po vsej reki, za dvig nivoja vode in zagotavljanje padca, ki je potreben za pridobitev gonilne sile. Zajezene hidroelektrarne ustvarjajo rezervarje, ki nudijo raznolike priložnosti za rekreacijo. Uporabljajo se lahko za vodne športe in prosti čas. Poleg tega se lahko taki tip vodne energije uporablja za namakanje. Mnogi jezovi se uporabljajo za nadzor poplav in urejajo oskrbo z vodo.

Vodna energija je stalni in zanesljiv vir energije z relativno nizkimi obratovalnimi stroški. Je neodvisna od cene urana, nafte ali drugega tipa goriva. No odvisna od nobenega uvoženega vira iz tujine.

Objekti hidroelektrarne imajo dolgo življenjsko dobo, mnogo daljšo kot drugi viri energije in lahko delujejo mnogo let. Hidroelektrarna ne onesnažuje zraka in ne ustvarja toplogrednih plinov. Je čista metoda za proizvodnjo energije.

Kljub temu, da ima zajezena hidroelektrarna številne prednosti, lahko ima tudi negativen vpliv na naravno okolje. Včasih je potrebno preplaviti velike površine, to pa je povezano z morebitnimi selitvami in spremembami v naravnem okolju. Poleg tega lahko povzroči geološke spremembe.

Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn

Kontaktirajte nas

JB ENERGIJA, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.

Kobile 2, 8273 Leskovec pri Krškem
+386 41 560 005
Društveno umrežavanje

Obrazac za kontakt

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Hidroelektrarne
JB Logo