Zakaj je potrebno elektrarne redno vzdrževati?

  • Prepozno zaznana napaka pomeni izpad proizvodnje električne energije in izgubo prihodka.
  • Pravočasno odkrivanje napak, okvar ter potencialnih vzrokov mehanskih okvar in požarov.
  • Občutno podaljšanje življenjske dobe sistema.

Izvajamo:Vzdrževanje

  • nadzor in vzdrževanje elektrarn,
  • redne in izredne preglede sistemov elektrarn,
  • 24-urni nadzor nad delovanjem elektrarn,
  • nudimo vzdrževalne pakete in
  • strokovne vzdrževalne time.