Ponujamo izvedbo od začetne faze – inženiringa pa do same izvedbe posamičnih elektrarn. V prodaji imamo opremo za posamične elektrarne, nudimo pa tudi vzdrževanje in servis opreme.

Izvajamo:

  • Izgradnja sončnih elektrarn,
  • Izgradnja vetrnih elektrarn,
  • Izgradnja mikro in malih hidroelektrarn,
  • Izgradnja kogeneracij na biomaso,
  • Izgradnja plinskih elektrarn (kogeneracij) na UNP ali deponijske pline.

Na spodnji povezavi si lahko preberete koristne nasvete za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije, ki so jih pripravila podjetja ApE d. o. o., BORZEN, d. o. o. in SODO, d. o. o.

Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije