Svetujemo pri tehničnih vprašanjih, pripravi in izdelavi idejnega projekta, zbiranje in pregled ponudb za projektiranje, svetovanje pri izboru izvajalca, priprava pogodb za izvajalce, nadzor pri gradnji, priprava dokumentacije, izvedba postopka pridobitve uporabnega dovoljenja. Naredimo tudi finančno študijo projekta oz. donosnosti (Due Dilligance), pomagamo pri pridobivanju finančnih sredstev pri partnerskih bankah v Sloveniji in tujini, pridobivanje nepovratnih sredstev.

Izvajamo:

  • Inženiring
  • Finančni inženiring
  • Projektiranje in načrtovanje elektrarn
  • Projektiranje elektro in strojnih inštalacij
  • Pametne inštalacije
  • CNS – Centralne nadzorne sisteme
  • Sisteme za javljanje v primeru požara in vlomov
  • Projektiranje in dizajniranje razsvetljave
  • Prodaja in servis opreme