Napeljujemo elektroinštalacije v stanovanjskih hišah, poslovnih zgradbah in industrijskih objektih. Ukvarjamo se tudi z montažo in/ali popravili električnih omaric. Vse bolj se usmerjamo tudi v inteligentne inštalacije, selitve proizvodnih procesov proizvodnih podjetij. Prav tako pa se ukvarjamo tudi s popravili in modifikacijami razsvetljave (zamenjava za bolj varčne sijalke – sijalke z boljšim izkoristkom). Tovrstne modifikacije razsvetljave so namenjene predvsem proizvodnim podjetjem ter večjim ustanovam, ki imajo namen privarčevati z električno energijo pri razsvetljavi svojih prostorov. Med splošne inštalacije (jaki tok) spadajo: razsvetljava, varnostna razsvetljava, elektroenergetske instalacije, strelovod in pametne oz. inteligentne inštalacije.